Varför ska man försäkra sin hund?

Det finns många viktiga skäl att försäkra sin hund med en hundföräkring. Det kanske viktigaste skälet är att det kan hjälpa dig att skydda dig ekonomiskt om din hund blir sjuk eller skadad. Veterinärräkningar kan vara mycket dyra, och om du inte är försäkrad kan du tvingas betala all behandling och mediciner själv.

En annan anledning att försäkra din hund är att ge sinnesfrid. Att veta att du är försäkrad i händelse av olycka eller sjukdom kan hjälpa dig att slappna av och njuta av tiden med din lurviga vän.

Slutligen täcker vissa försäkringar även ansvarsskyldighet gentemot tredje part. Det innebär att om din hund skadar någon annans egendom eller skadar en annan person kan du vara ekonomiskt skyddad. Detta är en det är särskilt viktigt att tänka på om du har en stor, stark och lite aggressivhund.

Varför ska man försäkra sin hund?

Veterinärvård är inte subventionerad

veterinärvård inte är subventionerad av staten, vilket innebär att djurägarna måste betala alla kostnader som är förknippade med deras djurs vård. Detta kan vara en stor ekonomisk börda, särskilt för dem med låga inkomster eller som har flera husdjur. Det finns ett antal sätt att minska kostnaderna för veterinärvård, t.ex. genom att använda en hundförsäkring, förhandla fram betalningsplaner med veterinären.